Strøm

Strøm

Strøm er kanskje noe av det viktigste vi belager oss på. Det fleste av oss tar det nok som en selvfølge at vi har tilgang på strøm når vi trenger det. Noen dager uten strøm går ofte hardt utover hvor mye vi klarer å jobbe. Hvordan vi føler oss og til og med hvor godt vi klarer å sove. Dusje i kaldt vann likes ikke av alle. Sove uten at huset er nedkjølt er også problematisk for mange.

Hvem er ansvarlig ved strømavbrudd?

Hvis strømmen ikke kommer hjem til deg grunnet årsaker som nettselskapet ikke kan noe for, så må man bare være tålmodig og vente. Forhold utenfor nettselskapets kontroll er ikke er erstatningspliktige. Hvis du får et varsel fra ditt nettselskap om at de tar strømmen en periode har du heller ikke krav på erstatning for dette. Rutinemessig vedlikeholdt og andre typiske forhold er de vanligste grunnene i varsler.

Hva kan du kreve ved strømavbrudd?

Mister du strømmen fult og helt til din leilighet eller bolig, og det er nettselskapets sin feil at dette har skjedd. Hvis nettselskapet samtidig er erstatningsrettslig forpliktet til å betale deg erstatning er det vanlig i Norge at du får erstatning for ditt økonomiske tap. Det er lett å forestille seg situasjoner som gjør at du taper penger ved å ikke ha billig strøm, om dette er på grunn av jobb, eller andre ting i ditt hjem som krever strøm for å ikke bli ødelagt.

Folk i Norge mister strøm nå og da av forskjellige årsaker som nettselskapet har skylden for. Det er derfor utarbeidet erstatning for tap av strøm etter standardiserte satser. Strømmen må være borte i 12 timer eller mer for at de følgende satsene kommer i effekt:

-600 kr for avbrudd til og med 24 timer,
-1400 kr for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer,
-2700 kr for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer, og
-1300 kr for hver nye påbegynte 24 timers periode ut over 72 timer.

Som du ser kan dette fort bli mye penger til deg hvis strømmen blir borte i flere dager. Blir strømmen borte i flere dager kommer du også til å tape penger, eller at det blir noe dyrere for deg å bo. Det kan hende du må kjøpe mat ute og andre ting for å leve uten strøm.

Tidsperioden i satsene gjelder fra nettselskapet får melding om at du har mistet strømmen og ikke når du faktisk har mistet strømmen. Så, meld strømavbrudd inn raskt.