Renter

Når du har et sikret eller et usikret lån vil du måtte betale penger. Denne summen som du betaler for å ha lånet kalles rente. Rente er ikke noe som er farlig, men en helt naturlig del av det å drive business i de fleste steder rundt omkring i verden. Om du skal låne penger i Norge eller om du låner penger i USA så må du betale renter. Forskjellen er bare at rentene i et land kan være lavere eller høyere enn rentene i et annet land. Sånn sett kan man fiske litt om man tar opp lån i et lån og driver virksomheten i et annet land.

Avdrag

Avdrag er kanskje den viktigste delen av et lån. Du må betale renter, men hvis du kun betaler renter står lånet til evig tid. Du må også betale avdrag. Betaler du ikke avdrag skjer det ingenting. Det er veldig viktig å vite at avdrag ikke er en kostnad. Du kan nemlig ikke se på det å betale tilbake gjeld som en kostnad men heller det å betale tilbake penger som du kun har for en liten periode.