Når du tar opp lån vil du få spørsmål om du har noe sikkerhet som du kan legge inn i lånet. Det betyr rett og slett at banken tillater deg, eller oppfordrer deg, til å legge inn noe i lånet som gjør at bankens risiko blir redusert. Reduksjon av risiko gjør at banken selv kan gi deg en lavere rente fordi de internt kan gi en lavere rente fordi de sikrer lånet sitt mot lavrisikolån i sine porteføljer. Det er en ganske fin ting å bruke sikkerhet på lån for å få en bedre og et billigere lån enn det di ville ha fått uten sikkerhet.

Sikkerhet er fint fordi som har noe sikkerhet å tilby. Det er dessverre slik at sikkerhet ikke er så lett og alltid legge på bordet. Har du ikke sikkerhet å tilby så har du det ikke. Det er ikke slik at bare fordi noen sier at du burde ha det som kommer det frem. For folk som ikke har sikkerhet finnes det heldigvis lån uten sikkerhet som gir deg og meg muligheten til fortsatt å få penger, men da vil disse pengene koste mer fordi det ikke finnes noen lettvint måte for banken å drive inn penger på.

Sammenlign billig forbrukslån: Forbruker.net/billig-forbrukslan/