Andre kostnader

Det finnes kostnader med det meste. Renten er som sagt den største kostnaden med lån, men det kommer ofte et par småting her og der etterpå. Noen småting som bankene liker å legge på lånet er administrasjonskostnader og andre kostnader. Har du for eksempel et lån og du vil ha litt ekstra penger fra den personen som får lånet kan du legge på en kostnad som du kaller oppstartskostnad. Denne kostnaden legger du på lånet som bank for å ta deg betalt for jobben det tar med å starte lånet. Litt papirarbeid.

Her kan du lese mer om forbrukslån: https://loans.no/forbrukslan/